Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική.
Tο σπίτι φτωχικό στις αμμουδιές του Ομήρου.
Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου στις αμμουδιές του Ομήρου...

Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2015

Πανελλήνια Ενωση Φιλολόγων
Πολυτεχνείου 6,  10433  Αθήνα
τηλ.: 210-5243434fax210-5228231
e-mail: p-e-f@otenet.gr
http://www.p-e-f.grΑθήνα, 30/11/2015
                      Αριθμ.πρωτ.: 781
ΠΡΟΣ: τους Τοπικούς Συνδέσμους Φιλολόγων
                               Έδρες τους 
          
          

      Αγαπητοί/τές συνάδελφοι,

      Η μεγάλη επιτυχία του τελευταίου Συνεδρίου μας στις Σέρρες υπαγορεύει τη  στήριξη του έργου της Π.Ε.Φ. από όλους τους φιλολόγους με την εγγραφή  ή την ανανέωση της εγγραφής  τους. Στις οικονομικές συγκυρίες που διανύουμε απειλείται ακόμη και η διακοπή έκδοσης των εντύπων μας (περιοδικού και σεμιναρίων). 
    Για το λόγο αυτό θεωρούμε ηθική υποχρέωση όλων των μελών των Τοπικών Συνδέσμων Φιλολόγων καθώς και των μελών των αντίστοιχων Διοικητικών Συμβουλίων να είναι μέλη και της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων, ώστε, επιπρόσθετα, να ενημερώνονται και για τις επιστημονικές και άλλες δραστηριότητες της Ένωσης μέσω της ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗΣ, συμμετέχοντας έτσι ενεργά σε όλες τις εκδηλώσεις της (ημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια, δημοσιεύσεις).
    Ιδιαίτερα οι εισηγητές στις ημερίδες και τα συνέδρια , καθώς και όσοι αποστέλλουν κείμενα για έγκριση και δημοσίευση στη Φιλολογική, οφείλουν,για λόγους δεοντολογικούς, να είναι μέλη της ΠΕΦ.
    Ευελπιστούμε στην κατανόηση και ανταπόκρισή σας.

                                             Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

     Ο Πρόεδρος                                                  Η Γενική Γραμματέας

               Αναστάσιος Αγγ. Στέφος                                            Γεωργία Χαριτίδου
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου