Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική.
Tο σπίτι φτωχικό στις αμμουδιές του Ομήρου.
Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου στις αμμουδιές του Ομήρου...

Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2014

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ  -  ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
                                                ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

                        ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ
   ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ:  ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

                  Ναύπακτος, 22 – 23 Φεβρουαρίου 2014
Αίθουσα Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγ. Βλασίου


 

                        Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2014
16.30΄ – 17.15΄: Προσέλευση συνέδρων – Χαιρετισμοί
Πρώτη Συνεδρία
Προεδρείο: Ιωάννης Χουλιαράς – Ιωάννης Μπουλές, Δήμαρχος Ναυπακτίας
17.15΄ – 17.30΄: Χρήστος Σταυράκος, Αναπληρωτής καθηγητής Βυζαντινής Ιστο-
ρίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Πρόεδρος του Τμήματος Ιστο-
ρίας – Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων.
«Το μεσαιωνικό ναυπηγείο της Ναυπάκτου».
17.30΄ – 17.45΄: Σταύρος Μαμαλούκος, Αρχιτέκτων-Αναστηλωτής, Επίκουρος κα-
θηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Πατρών.
«Παρατηρήσεις στις οχυρώσεις της Ναυπάκτου».
17.45΄ – 18.00΄: Χρήστος Ι. Σιαμαντάς, Δικηγόρος- Ιστορικός ερευνητής.
«Η απόκτηση της Ναυπάκτου από τους Βενετούς το 1407 και το
παρασκήνιο της παράδοσής της – με βάση την ιστορική μελέτη του
Vittorio Lazzarini: L’ acquisto di Lepanto (Nuovo Archivio Veneto
1898)».
18.00΄ – 18.15΄: Βασίλειος Κατσαρός, Καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
« Ένα κατάστιχο της Μονής Βαρνάκοβας».
18.15΄ – 18.45΄: Ερωτήσεις – Συζήτηση.
18.45΄ – 19.10΄: Διάλειμμα.
Δεύτερη Συνεδρία
Προεδρείο: Χρήστος Σταυράκος – Απόστολος Ζορμπάς
19.10΄ – 19.25΄: Ιωάννα Κωστή, Αρχαιολόγος.
«Βυζαντινή κεραμική από την Ναύπακτο».
19.25΄ – 19.40΄: Πασχάλης Ανδρούδης (Λέκτωρ Βυζαντινής Αρχαιολογίας του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, υπό διορισμό),
Μελπομένη Περδικοπούλου (Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Βυζα-
ντινής Αρχαιολογίας του Α. Π. Θ.).
«Μια άγνωστη απεικόνιση της πόλης της Ναυπάκτου (γύρω στα
1550) σε μικρογραφία του χειρογράφου της Ιστορίας ( Tevârîh-i
Âl-i Osmân) του Kemāl Paša-Zāde από τη Δρέσδη (Mscr. Dresd.
Eb. 391)».
19.40΄ – 19.55΄: Μιχαήλ Γ. Παπαβαρνάβας, Αρχιτέκτων – Αναστυλωτής.
«Το καστέλι της Ρούμελης. Παρατηρήσεις στην αρχιτεκτονική
του κάστρου του Αντιρρίου».
19.55΄ – 20.30΄: Ερωτήσεις – Συζήτηση.
Πέρας Συνεδριών του Σαββάτου.
                         Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2014
Προεδρείο: Βασίλειος Κατσαρός – Σταύρος Μαμαλούκος
11.15΄ – 11.30΄: Έλενα Κατσούλη, Πολιτικός Μηχανικός της 22ης Ε. Β. Α..
«Οι 19 οθωμανικές κρήνες της Ναυπάκτου».
11.30΄ – 11.45΄: Βασιλική Απ. Ζορμπά, Μ.Α., Υποψήφια διδάκτωρ Βυζαντινής
Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
«Γνωστές και άγνωστες φορητές εικόνες του 18ου αιώνα στην
Αποδοτία Ναυπακτίας. Συμβολή στην καταγραφή και μελέτη
των φορητών εικόνων της επαρχίας Ναυπακτίας».
11.45΄ – 12.00΄: Ουρανία Κ. Κυριαζή, Πτυχιούχος Ανωτάτης Εκκλησιαστικής
Ακαδημίας Θεσσαλονίκης.
«Οι ζωγράφοι Πάνος και Χρήστος και ο Μητροπολίτης Ναυπά-
κτου και Άρτης Νεόφυτος Μαυρομάτης. Νέα στοιχεία για την
τοιχογράφηση του καθολικού της Μονής του Τιμίου Προδρόμου
Βομβοκούς Ναυπακτίας».
12.00΄ – 12.15΄: Ιωάννης Χουλιαράς, Αρχαιολόγος, Προϊστάμενος της 22ης Ε. Β. Α..
«Οι τοιχογραφίες της Μονής Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στο
Χρύσοβο Ναυπακτίας».
12.15΄ – 12.45΄: Ερωτήσεις – Συζήτηση.
Απολογισμός – Πέρας Διημερίδας.

                      Ναύπακτος, 22 – 23 Φεβρουαρίου 2014
Αίθουσα Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγ. Βλασίου


ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγ. Βλασίου κ.κ. Ιερόθεος
Ιωάννης Μπουλές, Δήμαρχος Ναυπακτίας
Απόστολος Ζορμπάς, Πρόεδρος της Ε.ΝΑ.Μ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Βασίλειος Κατσαρός
Χρήστος Σταυράκος
Σταύρος Μαμαλούκος
Ιωάννης Χουλιαράς

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Νικόλαος Τριψιάνος: Γεν. Γραμματέας της Ε.ΝΑ.Μ.
Βασίλειος Κατσιγιάννης: Ταμίας της Ε.ΝΑ.Μ.
Γεωργία Παπαϊωάννου: Έφορος Δημοσίων Σχέσεων της Ε.ΝΑ.Μ.

ΧΟΡΗΓΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΑΝΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου